Συζητώντας με το σύμβουλο

  Πριν την πρώτη συνάντηση με το σύμβουλο

  Πριν τη συνάντηση με το σύμβουλο, μπορείς να σκεφτείς τα παρακάτω θέματα

  Σχολείο

  Μαθήματα με καλύτερη επίδοση
  Μαθήματα με χειρότερη επίδοση

  Λόγοι επίδοσης

  Τρόποι που επιλέγεις για καλυτέρευση της επίδοσής σου
  Στόχους που έχεις ορίσει για καλύτερη επίδοση
  Ενδοσχολικές δραστηριότητες

  Εκτός σχολείου χρόνος

  Εξωσχολικές δραστηριότητες
  Ασχολίες ελεύθερου χρόνου

  Ποιες σημαντικές αποφάσεις έχεις πάρει μέχρι τώρα που μπορεί να επηρεάσουν την εκπαιδευτική σου πορεία; Ποιες πρόκειται να πάρεις στο άμεσο μέλλον και σε απασχολούν;

  Ποια είναι τα ισχυρά σου σημεία

  • Κατά τη γνώμη σου
  • Κατά τη γνώμη της οικογένειάς σου

  Τι επάγγελμα θα ήθελες να εξασκήσεις; Τελευταίες αλλά και προηγούμενες επιλογές

  Τι σπουδές θα ήθελες να ακολουθήσεις; Τελευταίες αλλά και προηγούμενες επιλογές

  Τι νομίζεις ότι έχει επηρεάσει τις προτιμήσεις σου

  • Σχολείο
  • Οικογένεια
  • Γνωριμία με άτομα που ασκούν το σχετικό επάγγελμα, σπουδή
  • Πληροφορίες από τις εφημερίδες, βιβλία, διαδίκτυο
  • 'Aλλο
  Υπάρχουν γνωστά σου πρόσωπα που σπουδάζουν; Τι γνωρίζεις για τις σπουδές;

  Σκέψου 3 επαγγέλματα που ασκούν γνωστά-συγγενικά πρόσωπα. Τι γνωρίζεις για τα επαγγέλματα αυτά;

  Τι είναι πιο σημαντικό για εσένα για την επιλογή ενός επαγγέλματος-σπουδών;

  Τι θα σε ενδιέφερε να γνωρίζεις σχετικά με την εκπαιδευτική σου πορεία

  • Δυνατότητες εκπαίδευσης
  • Πληροφορίες σχετικές με τις δυνατότητες εκπαίδευσης (περιεχόμενο σπουδών, διεξόδους, απαιτήσεις από εκπαιδευόμενους, αξιολόγηση)
  • 'Aλλο

  Τι θα σε ενδιέφερε να γνωρίζεις σχετικά με τη μελλοντική επαγγελματική σου επιλογή

  • Πληροφορίες για το επάγγελμα
  • Σχετικά επαγγέλματα
  • 'Aλλο

  Θα σε ενδιέφερε να διερευνήσεις περισσότερο

  • τα ενδιαφέροντά σου (με τι σου αρέσει να ασχολείσαι)
  • τις αξίες σου (τα πράγματα που θεωρείς σημαντικά για τη ζωή σου)
  • το πλαίσιο μέσα στο οποίο καλείσαι να αποφασίσεις για την εκπαιδευτική και επαγγελματική σου πορεία