Το βαλιτσάκι του ΣΕΠ

    Υποστηρικτικό υλικό

    Το υλικό που μπορείτε να αναζητήσετε αφορά την εφαρμογή του ΣΕΠ στο Γυμνάσιο και το Λύκειο.

    Το παρακάτω υλικό υποστηρίζεται από σχετική βιβλιογραφία και έχει συνταχθεί από τα στελέχη των ΚΕΣΥΠ και ΓΡΑΣΕΠ του Πειραιά. Ελπίζουμε να σας χρησιμεύσει και να σας διευκολύνει κατά την εργασία σας με τους μαθητές