Συζητώντας με το σύμβουλο

  Παρουσίαση

  Οι μαθητές μπορούν να συναντήσουν τους συμβούλους ΣΕΠ στο Κέντρο Συμβουλευτικής Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) ή στα Γραφεία Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑΣΕΠ). Αρκετές φορές όμως υπάρχει η ανάγκη μιας πιο σύντομης επικοινωνίας, χωρίς μετακίνηση από το χώρο του σχολείου ή του σπιτιού. Πολλοί από τους μαθητές μας κατοικούν σε νησιά όπως τα Κύθηρα, που είναι δύσκολη η συνάντηση με αυτούς.

  Ελπίζουμε λοιπόν να αποδειχθεί χρήσιμη η δυνατότητα

  • Αποστολής ηλεκτρονικού ερωτήματος στους συμβούλους
  • Πρώτης γνωριμίας με τα θέματα που είναι ωφέλιμο να μας απασχολήσουν για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και στη συνέχεια επικοινωνία και συνάντηση με το Σύμβουλο
  • Ενημέρωση σχετικά με ερωτήματα και πληροφορίες που αφορούν την εκπαίδευση και τις προοπτικές της