ΚΕΣΥΠ - ΓΡΑΣΕΠ Πειραιά

  Στελέχη ΚΕΣΥΠ

  Στο ΚΕΣΥΠ Πειραιά υπηρετούν με θητεία 4 εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

  Τρεις (3) εκπαιδευτικοί υπηρετούν με την ιδιότητα του Συμβούλου ΣΕΠ, και είναι ειδικά επιμορφωμένοι στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν ως Σύμβουλοι αυτή τη στιγμή είναι οι
  Φλώρα Κιαμίλη
  Αντώνης Σπανός
  Γεωργία Τσιρώνη

  Ένας (1) εκπαιδευτικός με την ιδιότητα του ειδικού τεκμηρίωσης και πληροφόρησης και είναι ειδικά επιμορφωμένος στην τεκμηρίωση πληροφοριακού υλικού. Ο εκπαιδευτικός που υπηρετεί ως Ειδικός τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης είναι ο
  Γιάννης Μοδέας .